Účetnictví

Posted on

Vyjíždí-li zaměstnanec na pracovní cestu a následně chce proplatit stravné, je nutno k tomuto výpočtu použít tabulku, která stanovuje, do jaké kategorie tato cesta patří. Tato tabulka cesty rozděluje na tři skupiny. V účetnictví se tak následně promítne i délka oné služební cesty.

Účetnictví

První skupina služebních cest je ta, kam spadají cesty nejkratší, tedy takové, jejichž délka je minimálně 5 hodin, maximálně však 12 hodin. Druhá skupina je cesta do 18 hodin a následně třetí je do 24 hodin. Je-li cesta delší, počítá se pro účetnictvíse stále stejnou tabulkou, jen se dle potřeby sčítá.

Krácení stravného

Může však dojít i ke krácení stravného, které je firma dle zákona o účetnictví povinna provést. Je i přesně stanoveno o jakou poměrnou částku, opět se vychází z oné hodinové tabulky. K této situaci dochází, obdrží-li zaměstnanec na své cestě jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře.