Rodinná pouta

Posted on

Tomáš trval na tom, že se s otcem nehádá. Mají své dny, kdy spolu raději nemluví, protože vzájemně znají svá stanoviska a vědí, že se neshodnou, dokud jeden nebo druhý nebude ochoten přijmout kompromis. Ale pravda byla taková, že se s otcem doopravdy nikdy nehádali. Tomáš stejně vždycky udělal, co otec chtěl, ačkoli chvíli trvalo, než se s otcovými myšlenkami, názory a nápady srovnal.

Pro děti cokoliv

Proto když jednou Tomáš přijel na otcovu chalupu a našel mezi jabloněmi u šopy naskládanou hromadu KVH hranolů, přesně věděl, o čem se s otcem nebude hádat tentokrát. Ale ještě než stihl ve dveřích domu byť otevřít pusu a otce pozdravit, jeho starší dcera se na něj shovívavě usmála a velmi tiše mu řekla: „Za pár měsíců mám státnice. Chci, aby ta pergola byl tvůj dárek k promoci.“